Süreç 3 ana aşamayla tarif edilebilir

1. Aşama: Öncelikle "gelişim ihtiyacı kaynaklarından" yola çıkılarak her çalışanın bir sonraki dönemde gelişmesi gereken alanlar belirlenir. Gelişim ihtiyacı kaynaklar

  • 360 Derece değerlendirme
  • Potansiyel Değerlendirme
  • Şirkete özgü değerlendirmeler
  • Performans hedefleri
  • Pozisyon gerekleri
  • Yöneticilerin talepleri
  • Çalışanların talepleri
  • Zorunlu gelişim alanları,vb olarak tanımlanabilir

2. Aşama: Belirlenen gelişim ihtiyaçlarından yola çıkılarak, çalışanın yöneticisi ve şirket insan kaynakları/eğitim birimlerinin görüş ve yönlendirmeleriyle gelişim planları oluşturulur.

3. Aşama: Gelişim planında yer alan gelişim faaliyetlerinin gerçekleştiği dönemdir. Çalışanlar, yöneticileri ve İnsan kaynakları/eğitim birimlerinin gözetim ve yardımı altında gelişimlerini gerçekleştirir. Bu süreçte yıl içinde takip ve yıl sonunda değerlendirme görüşmeleri yapılır. Yıl sonundaki değerlendirme görüşmesini bir sonraki yılın planlama görüşmeleri takip eder.

Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir, Topluluk içi rotasyon imkanları sağlanır. Amaç, kişisel gelişimin organizasyonel gelişim çerçevesinde geliştirilmesidir.