Diyarmed' de uygulanan performans yönetim sisteminin amacı, şirkette mükemmel performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir.

Yıl başında Yönetici ve Çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme Görüşmesi ile şirket hedefleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde aylık/üç aylık/altı aylık dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yıl sonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir.

360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi ile de çalışanlar Diyarmed Yetkinlikleri doğrultusunda yöneticisi, eş düzeyleri ve varsa astları tarafından değerlendirilir.

Diyarmed çalışanlarından beklenen yetkinlikler,

  • Yön Belirleme
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İşbirliği Geliştirme
  • Sonuç Odaklılık
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
  • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
  • Müşteri Duyarlılığı’dır.

Tüm bu değerlendirme sonuçları üzerinden Çalışan ve Yönetici birlikte yaptıkları Performans Değerlendirme görüşmesi ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri tespit eder ve çalışanın gelişimini planlar. Gelişim Planları Diyarmed' in Gelişim ve Eğitim Platformu üzerinde elektronik ortamda yapılır ve kayıt altına alınır.