Diyarmed bünyesinde yapılan Kariyer Planlama sürecinin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır.

360 derece Performans Değerlendirme ve Yetkinlik Değerlendirme sonuçları doğrultusunda potansiyel havuzuna alınan adaylar Lider Geliştirme programları ile geleceğe hazırlanırlar. Düzenli olarak yapılan İK Planlama toplantılarıyla da potansiyel çalışanların Kariyer Planlamaları takip edilmektedir.