Diyarmed Mali & İdari İşler Faaliyetleri; Satınalma, Muhasebe, Finans, Depo & Lojistik Birimleri tarafından yürütülmektedir.

Satın Alma
Muhasebe
Depo ve Lojistik