Müşteri Odaklı Olmak
 • Müşteri için iyi ve doğru olana,
 • yönelik çalışmak
 • Sadelik
 • Samimiyet
 • Tutarlılık
 • Değer Yaratmak
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Dürüstlük - Güvenilirlik
 • İnsanlara ve çevreye saygı
 • Birlikte Başarmak
 • Takım ruhu
 • İçtenlik ve açıklık
 • Yaratıcılık
 • Sürekli gelişim