Diyarmed Topluluğunun başarısının temelinde stratejik yönetim yaklaşımımız ve değer yaratmayı esas alan yapımız yatmaktadır. Diyarmed insan kaynakları, finans, stratejik planlama, kurumsal iletişim, denetim gibi fonksiyonlar aracılığıyla şirketimize uzun vadeli stratejilerinde yol gösteriyor. Diyarmed, en kaliteli insan kaynağına, en güçlü araştırma kaynağına, teknolojiye, denetleme mekanizmasına ve en geniş müşteri potansiyeline ulaşmada katkıda bulunarak rekabet gücünü arttırıyor.